OBM Oost

Praktijkcentrum LUX038

OBM Oost participeert actief in het project LUX038 waarin twee programmalijnen te onderscheiden zijn. De eerste programmalijn betreft de gehonoreerde RIF (Regionale Investerings Fondsaanvraag) LUX038 waarbij gewerkt wordt aan de hand van een 6 -tal bouwstenen.

  1. De inrichting van praktijkcentrum LUX038
  2. Ontwikkelen van Hybride onderwijs en projecten
  3. Professionalisering Hybride praktijkopleiders en docenten
  4. Doorlopende leerlijn en onderzoekend vermogen
  5. Flexibilisering en Leven Lang Ontwikkelen
  6. Ontwikkelen servicebureau LUX038

In deze RIF zijn meerdere sectoren actief, waaronder de Maakindustrie, Hout en Meubelindustrie, Schilderen en applicatie en ook de zorg. Binnen deze RIF ontstaan crossover projecten waarbij studenten uit de verschillende sectoren met elkaar samenwerken aan projecten.

Naast de ontwikkelingen die binnen de RIF plaatsvinden wordt op de locatie aan de Ceintuurbaan 15 de werkplaats LUX038 ontwikkeld waar in gezamenlijkheid met bedrijfsleven, OBM Oost en Delltion College een werkplaats wordt ingericht waar studenten op niveau 3, 4 en 5 opgeleid worden. Ook worden hier projecten uitgevoerd waaronder het bouwen van een sloep waar studenten uit de metaalsector samenwerken met studenten uit de hout en meubelindustrie en ook studenten uit de opleiding schilderen en applicatie.

In dit praktijkcentrum zal gewerkt worden met machines die direct aansluiten bij de actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Door dit praktijkcentrum in te richten met up tot date machines wordt een showroom gecreëerd voor leerlingen, studenten en ouders waarmee gewerkt wordt aan beeldvorming, instroom en doorstroom.

Binnen het praktijkcentrum worden cursorische trajecten uitgevoerd en wordt tevens gewerkt aan de uitvoering van scholing van zij-instromers.

Wil jij meer weten over LUX038 en alle ontwikkelingen die er zijn? Of, heb je een cursusvraag? U kunt altijd contact opnemen via onderstaande gegevens.

Ceintuurbaan 15
8022 AW Zwolle
t: 038-4669051
e[email protected]

Gepubliceerd op 3 juli 2023