OBM Oost

LUX038

OBM Oost is al jaren een begrip voor de opleidingen in de metaal- en mechatronica opleidingen samen met haar opleidingspartners Firda Emmeloord (voorheen ROC Friese Poort) en Deltion College Zwolle. De instroom van leerlingen die een opleiding in de Metaal en Mechatronica kiezen is enorm toegenomen en samen met bedrijven uit de sector hebben we schooljaar 2023/2024 300 BBL studenten in opleiding in de niveaus 2 t/m 4 aangevuld met niveau 5 (Assosiate Degree).

Samen met de onderwijspartners ondernemen wij veel activiteiten om de sector te promoten en daarvoor liggen er veel contacten. Toch vernemen wij ieder jaar weer dat we groeien in aantallen maar dat de vraag naar BBL studenten blijft toenemen waarmee het gat tussen vraag en aanbod ieder jaar toeneemt.

Om andere doelgroepen te bereiken en om te scholen voor een werkplek in de sector, is meer nodig dan wat er nu al gebeurt. Daarnaast gaan technologische ontwikkelingen snel en zal ook personeel dat al werkzaam is in de sector de mogelijkheid moeten krijgen om geschoold te worden.

Samen met Deltion College, verschillende voortgezet onderwijs scholen, Hogeschool Windesheim en opleidingsbedrijven uit andere sectoren ontstaat op het terrein van de oude Philips locatie in Zwolle LUX038. In LUX038 zal worden opgeleid aan de hand van projecten waar ook crossovers gemaakt kunnen worden. Met de partners wordt gewerkt aan de uitbereiding om ook vorm en inhoud te geven aan plaatwerk-, verspanings- en mechatronicaopleidingen.

Waar in 2021 de eerste ideeën op papier zijn gezet om een gezamenlijk praktijkcentrum te realiseren zal LUX038 in januari 2024 echt in bedrijf genomen worden. Naast alle mogelijkheden voor het opleiden van toekomstig personeel is het ook mogelijk om cursorische trajecten binnen LUX038 te laten uitvoeren mede omdat de vraag vanuit het bedrijfsleven hiervoor groot is.

Dit houdt in dat men niet altijd een volledige beroepsopleiding wil maar juist een paar onderdelen uit deze opleiding. Gezien het machinepark wat er nu al staat en welke nog gaat komen, verwachten wij dat we aan deze vraag volledig kunnen voldoen.

Hierbij kan aan de volgende cursussen worden gedacht:

  • NIL gecertificeerde lasopleidingen tot en met niveau 4.
  • NIL gecertifieerde robotlasopleiding
  • Conventioneel verspanen
  • CNC Verspanen
  • Kanten
  • Basiskennis metaal
  • Basiskennis elektro
  • Service monteur machines
  • Cursussen op maat

Inmiddels hebben de eerste lascursussen plaats gevonden en is er een lasrobot in LUX038 geplaatst waar we in de toekomst bedrijven mee willen laten kennis maken.

Met de lasrobot willen wij bedrijven helpen om voorbereid te zijn op de toekomst met de uitdagingen die daar liggen. Hierin kan een bedrijf oefenen met de verschillende facetten van de robot en wat de mogelijkheden hierin zijn.

Uiteraard zijn al deze cursussen onder begeleiding van goed gekwalificeerde trainers/ opleiders met praktijkervaring én voldoende diploma’s om goede kwaliteitstrainingen te geven. Hiermee willen wij ook de trainingen en cursussen op hoog niveau aanbieden. Passend bij de vraag die ons wordt gesteld.

Wilt u meer weten over LUX038, kom gerust kennis maken op locatie. Neem voor een afspraak contact op met OBM Oost.

Gepubliceerd op 5 december 2023