OBM Oost

Subsidie Praktijkleren schooljaar 2023/2024

Biedt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aan zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Dan kunt u gebruik maken van de Subsidieregeling praktijkleren.

De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

Vanaf 3 juni 9.00 uur tot en met 17 september 17.00 uur kunt u subsidie aanvragen voor de praktijkplaatsen voor het schooljaar 2023/2024.  Via de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u de Subsidieregeling praktijkleren worden aangevraagd.

Heeft u het afgelopen schooljaar een praktijk of werkleerplaats geboden aan VMBO, MBO, HBO, promovendi en Toio studenten, kunt u de subsidie aanvragen. U kunt ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerwerkplaats aanbiedt voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of Praktijkonderwijs (Pro) of de entreeopleiding in het voorgezet onderwijs.

Gepubliceerd op 30 mei 2024