OBM RiVa

Statutenwijziging OBM De Vallei en OBM Rivierengebied

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 maart jongstleden zijn statutenwijzigingen aangekondigd. Voor het officieel doorvoeren van deze wijziging is een aanvullende stemming nodig. De stem van onze leden is daarbij essentieel! Deze stemming vindt online plaats op 28 mei aanstaande om 16.00 uur en duurt naar verwachting maximaal een half uur.

Het betreft de volgende wijzigingen van de statuten:

  1. Opnemen van voorschriften in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders.
    Deze voorschriften zijn tegenwoordig verplicht in de statuten van een vereniging. De exacte inhoud van deze voorschriften komt tijdens de online bijeenkomst aan de orde.
  2. In artikel 8.4.a van de statuten van de verenigingen wordt bepaald dat bestuurders éénmaal herbenoembaar zijn. Het voorstel van het bestuur is het opnemen van de mogelijkheid om bestuurders drie keer te herbenoemen. Dit loopt dan gelijk met het aantal herbenoemingen van de Commissarissen van OBM RiVa B.V.

Aanmelden voor de online stemming kan via de volgende link: ik breng mijn stem uit.

Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, krijgt u een link naar de Teams vergadering toegestuurd.

Gepubliceerd op 3 mei 2024