OBM Midden Nederland

De toekomst van het onderwijs: alles over de effecten van de digitalisering

De wereld verandert in een rap tempo. De maatschappelijke impact van digitalisering is groter dan we dachten. Door de toename van de digitalisering veranderen steeds meer processen. Dat brengt ons naar de vraag: verandert het onderwijs ook (snel genoeg) mee?

De digitalisering is op de delen in vier ontwikkelingen

  1. Technologisering: er is een explosie aan informatie en communicatie door door de opkomst van ICT, het internet en de toepassingen die hierdoor mogelijk worden
  2. Internationalisering: de internationalisering wordt gestimuleerd, grenzen ‘verdwijnen’ door het effect van technologisering
  3. Personalisering: door technologisering en internationalisering is het van groot belang dat werknemers zich continu te scholen. Zelfontwikkeling wordt bij werknemers steeds belangrijker.
  4. Flexibilisering: er wordt van werknemers verwacht dat ze zich snel aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en hier flexibel mee om gaan. Als dingen veranderen, dient u mee te veranderen.

De leerstof zal veranderen

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. De toekomst verandert razendsnel, waardoor het onderwijs niet achter feiten aan moet te lopen. Jongeren hebben 21-eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. Het onderwijs dient een proactieve houding in te nemen en zal ervoor moeten zorgen dat hun leerlingen andere vaardigheden gaan leren. Zo ook OBM Midden Nederland en ROC Midden Nederland.

ROC Midden Nederland bereidt zich voor op de toekomst

Om mee te gaan met de technologische ontwikkelingen, zijn enkele jaren geleden keuzedelen ongevoerd. Dit zijn onder andere lesmodules met een kortere ontwikkeltijd waardoor er sneller op de lokale arbeidsmarkt en maatschappelijke ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Dat er andere vaardigheden aan de leerlingen moeten worden aangeleerd, mag duidelijk zijn. Burgerschap en werknemersvaardigheden nemen daarom een belangrijke plek in het curriculum van alle opleidingen.

De manier van lesgeven zal veranderen

Naast de lesstof zal ook de leerwijze veranderen door de digitalisering. Zo ziet Patrick Baas zeker toekomst in AR en VR: “Als ik naar mijn eigen opleiding kijk kunnen studenten met AR of VR kun eigen ontwerpen tot leven brengen. Hierdoor maken de studenten eerder de connectie tussen schoolwerk en de toepassing in de praktijk.” Blended Learning wordt daarom ook steeds populairder en wordt op allerlei manieren toegepast. Hierover leest u hier meer.

Gepubliceerd op 29 mei 2020