OBM Oost

Cursusreeks Productie

Elke ondernemer en bedrijfsleider streeft continu naar het beste resultaat voor zijn bedrijf. De resultaten die bereikt kunnen worden hangen in sterke mate af van de manier waarop de productie en de processen eromheen wordt georganiseerd en gepland. Welke beslissingen worden genomen en welke rol speelt automatisering hierbij?

Koninklijke Metaalunie en Teqnow organiseren op 16, 23 en 30 maart en 6 april a.s. vier basiscursussen. Tijdens de vier dagcursussen welke van 09:00 – 16:30 plaats vinden, wordt op elk van deze aspecten op basis van casussen dieper op de materie ingegaan.

Tijdstip : 9.00 tot 16.30 uur incl lunch
Aanmelden en kosten : u kunt zich aanmelden voor de gehele reeks of afzonderlijke onderdelen.

Deelname aan de cursussen is voor u kosteloos. Wel verwachten wij van u dat u zich eerst als Teqnow deelnemer registreert (www.teqnow.nl). Deelname aan Teqnow is voor leden en medewerkers van leden van Koninklijke Metaalunie gratis. Is uw deelname door ons bevestigd, dan rekenen wij op uw komst. Bent u onverhoopt verhinderd, dan dient u dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de bijeenkomst aan ons te melden via [email protected].
Bij geen (tijdige) afmelding zijn wij genoodzaakt een ‘no show fee’ van € 50 (excl. BTW) bij u in rekening te brengen. Zodra u zich aanmeldt voor deze bijeenkomst verklaart u zich akkoord met deze voorwaarde.

1. Productie-organisatie
Hoe kun je de eigen productie zo organiseren dat je een maximaal resultaat bereikt?

Datum : 16 maart 2023 van 9.00 tot 16.30 uur incl lunch
Locatie: SMEOT, Sportlaan Driene 2-4, 7552 HA Hengelo
Kosten: gratis
Aanmelden via deze link

Elke ondernemer en bedrijfsleider streeft continu naar het beste resultaat voor zijn bedrijf. De resultaten die bereikt kunnen worden hangen in sterke mate af van de manier waarop de productie wordt georganiseerd. Allerlei technieken zoals onder andere lean manufacturing en QRM worden voorgesteld als dé oplossing voor het optimaal organiseren van uw bedrijf. Maar hoe kunt u het bedrijf werkelijk het beste organiseren?

Om inzicht te geven in de diverse technieken organiseert Metaalunie deze basiscursus. Het doel van deze basiscursus is dan ook:
• De deelnemers wegwijs maken in de verschillende technieken die toegepast kunnen worden. Wanneer is welke techniek zinvol?
• De deelnemers een spiegel voorhouden, zodat u de mogelijkheden in uw eigen bedrijf gaat herkennen.
• Aan de hand van een case zelf aan de slag gaan met het toepassen van de geleerde kennis.

Het uiteindelijke doel van de cursus is, dat u na de cursus bewust gaat werken aan het optimaliseren van de interne productie organisatie.

Doelgroep:
Deze basiscursus richt zich op directeuren en bedrijfsleiders van bedrijven die de behoefte voelen om de processen te verbeteren, maar niet goed weten waar te starten. De directeur of bedrijfsleider mag zich door een tweede medewerker laten vergezellen (dus maximaal twee deelnemers per bedrijf).

Behandelde onderwerpen:
• Belangrijke basisbegrippen zoals productiviteit, kwaliteit, doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid.
• Allerlei technieken zoals lean manufacturing, QRM, TOC en 6-sigma worden behandeld.
• Aan de hand van een case ga je zelf ontdekken hoe een organisatie verbeterd kan worden.

2. Productiviteit
Hoe zorg je voor maximale productiviteit in de fabriek?

Datum: 23 maart 2023 van 9.00 tot 16.30 uur incl lunch
Locatie: OBM Oost Ceintuurbaan 15, 8022 AW Zwolle
Kosten: gratis
Aanmelden via deze link

Elke ondernemer en bedrijfsleider streeft continu naar het beste resultaat voor zijn bedrijf. De resultaten die bereikt kunnen worden hangen in sterke mate af van de manier waarop de productie wordt georganiseerd. Beslissingen van ondernemers en bedrijfsleiders zijn daarbij van doorslaggevend belang. Welke beslissingen dragen bij aan het verhogen van de productiviteit en welke beslissingen hinderen productief werken? Alle aspecten die betrekking hebben op het nemen van de juiste, productiviteitsverhogende beslissingen komen in deze basiscursus aan bod.

Doel van de basiscursus:
• U als ondernemer of bedrijfsleider bewust te maken van de verschillende manieren waarop gericht aan het verbeteren van productiviteit gewerkt kan worden.
• De deelnemers een spiegel voorhouden, zodat u de verbetermogelijkheden in uw eigen bedrijf herkent en op hun waarde kunt beoordelen.
• U in staat stellen om zelf gericht aan productiviteitsverbeteringen te gaan werken.
• U inzicht te verschaffen in de invloed van investeringsbeslissingen op de mogelijk te realiseren productiviteit.

Doelgroep:
Deze basiscursus richt zich op directeuren en bedrijfsleiders van bedrijven die de behoefte voelen om de processen te verbeteren, maar niet goed weten waar te starten. De directeur of bedrijfsleider mag zich door een tweede medewerker laten vergezellen (dus maximaal twee deelnemers per bedrijf).

Behandelde onderwerpen:
 Arbeidsproductiviteit.
 Machineproductiviteit.
 Bedrijfsproductiviteit.
 Digitaliseringskansen om productiviteit te verhogen.
 Enzovoort.

3. Productie-automatisering
Wat moet je als ondernemer weten om je productieproces zinvol te (laten) automatiseren?

Datum: 30 maart 2023 van 9.00 tot 16.30 uur incl lunch
Locatie: SMEOT, Sportlaan Driene 2-4, 7552 HA Hengelo
Kosten: gratis
Aanmelden via deze link

Als ondernemer bent u steeds actief om de productieprocessen te verbeteren. Veel kan worden geautomatiseerd maar welke automatisering is echt zinvol? Externe deskundigen die automatiseringsopdrachten uitvoeren hebben hun eigen kijk op wat voor hun snel en effectief geautomatiseerd kan worden. Maar past hun oplossing ook goed bij uw bedrijf?
Om te voorkomen dat een automatisering onvoldoende past is het goed om zelf voldoende kennis op te bouwen zodat u duidelijke eisen kunt stellen aan het uit te voeren automatiserings- of robotiseringstraject. Tijdens deze basiscursus krijgt u deze inzichten.

Doelgroep:
Deze basiscursus richt zich op directeuren en bedrijfsleiders van bedrijven die de behoefte voelen om de productieprocessen te automatiseren of te robotiseren, maar niet goed weten waar te starten. De directeur of bedrijfsleider mag zich door een tweede medewerker laten vergezellen (dus maximaal twee deelnemers per bedrijf).

Behandelde onderwerpen:
• Welk probleem moet automatiseren voor u op gaan lossen?
• Wat zijn de voor- en nadelen van standaardoplossingen en van bedrijfsspecifieke oplossingen?
• Wat is te automatiseren en wat is het meest zinvol?
• Hoe stuur je een externe automatiseerder zo aan, dat de automatisering het beste past bij uw behoeften?

4. Productieplanning
Het realiseren van een efficiënte en effectieve planning van de productiecapaciteit!

Datum: 6 april 2023 van 9.00 tot 16.30 uur incl lunch
Locatie: OBM Oost Ceintuurbaan 15, 8022 AW Zwolle
Kosten: gratis
Aanmelden via deze link

Elke ondernemer en bedrijfsleider streeft continu naar het beste resultaat voor zijn bedrijf. De resultaten die bereikt kunnen worden hangen in sterke mate af van de manier waarop de productie wordt georganiseerd. Hierbij is de manier van plannen van doorslaggevend belang. Maar hoe kunt u de werkzaamheden in het bedrijf efficiënt en effectief plannen?

Doel van de basiscursus:
• U als ondernemer of bedrijfsleider bewust te maken van de verschillende manieren waarop gepland kan worden.
• De deelnemers een spiegel voorhouden, zodat u de mogelijkheden van de verschillende planmethoden in uw eigen bedrijf herkent en op hun waarde kunt beoordelen.
• U in staat stellen om te kiezen voor de planmethode die het beste bij uw bedrijf past.
• Zorgen voor een goed zicht op de eisen die u aan een eventueel aan te schaffen digitaal plansysteem moet stellen. Tijdens de basiscursus wordt niet ingegaan op de verschillende digitale plansystemen!

Doelgroep:
Deze basiscursus richt zich op directeuren en bedrijfsleiders van bedrijven die de behoefte voelen om de processen te verbeteren, maar niet goed weten waar te starten. De directeur of bedrijfsleider mag zich door een tweede medewerker laten vergezellen (dus maximaal twee deelnemers per bedrijf).

Behandelde onderwerpen:
• Wat is plannen en wat wil je ermee bereiken?
• Plannen tegen oneindige capaciteit of tegen eindige capaciteit?
• Van grof naar fijn planning. Wat wel en wat niet plannen?

Gepubliceerd op 31 januari 2023