Kwalificerend beoordelen

Een cursus op maat?
Wij adviseren u graag

Direct inschrijven

Recht op subsidie?
Wij zoeken het voor uw werkgever uit

Contact
Home » Cursussen » Kwalificerend beoordelen

Cursus Kwalificerend beoordelen

In het kader van diplomering is het ROC verantwoordelijk voor de eindbeoordeling, ook wel kwalificerende beoordeling, van hun studenten. Voor de uitvoering van de eindbeoordeling maakt het ROC steeds meer gebruik van beoordelaars uit het bedrijfsleven. Immers wie kan er beter een aankomend vakman beoordelen dan het bedrijfsleven/de vakmensen zelf? U weet als geen ander wat uw werknemer moet kennen en kunnen in zijn werk en waarover hij moet beschikken.

Om die beoordeling te kunnen doen is het ook belangrijk dat deze beoordelaar uit het bedrijf over de juiste competenties beschikt.

Om het kwaliteitsniveau van de beoordelaar te borgen is er een functieprofiel gemaakt met de kwaliteiten waarover een kwalificerend beoordelaar moet beschikken.

Bij het vervullen van deze taak is de beoordelaar afhankelijk van de regionale afspraken die zijn gemaakt. Afspraken over begeleidings- en beoordelingsmodellen en instrumenten die worden ingezet. In dit geval gaat het dan om de beoordelingsinstrumenten en de examens van Examenservice MEI (ESMEI). Tijdens die trainingen ervaart de deelnemer hoe dat in de praktijk werkt.

Inschrijven
Kwalificerend beoordelen

Deze cursus wordt u aangeboden door: OBM Oost.

Voor wie is de cursus geschikt?

De cursus is voor praktijkopleiders die binnen het metaalbedrijf kwalificerend beoordelaar wil zijn.

Wat leert u tijdens de cursus?

De training bestaat uit vier dagdelen:

 • Dagdeel 1: de voorbereiding van een eindbeoordeling
 • Dagdeel 2: beoordelen in de praktijk
 • Dagdeel 3: rapporteren over een eindbeoordeling
 • Dagdeel 4: evalueren van het beoordelingsproces.

Er wordt gewerkt met korte theoretische inleidingen en interactieve werkvormen die elkaar afwisselen:

 • Opdrachten
 • Oefenen met beoordelen van studenten
 • Groepsgesprekken

Theorie en praktijk gaan in de training hand in hand. Deelnemers krijgen ruimschoots de gelegenheid om te oefenen en er is voldoende tijd om ervaringen uit te wisselen.

Na deze training kunnen deelnemers:

 • De basisprincipes van beoordelen toepassen
 • Beoordelen met het beoordelingsinstrument
 • Een beoordeling voorbereiden
 • Een beoordeling uitvoeren en daarbij rekening houden met de rollen en verantwoordelijkheden
 • Bewijsmateriaal waarderen
 • Oen beoordelingsrapportage van een student opstellen
 • Het proces van beoordelen evalueren

Certificaat en certificering

Na afloop van de training ontvangt u een certificaat. Tevens kunt u bij het ROC melden dat u deze training gevolgd heeft.

Cursuslocatie en data
Deze cursus is gepland op 9 november en 16 november 2022. De cursusduur is 2 dagen.
De cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen en vindt plaats op een vooraf bepaalde locatie.
Cursuslocatie Startdatum Duur Prijs
Zwolle
9 november 2022
3 middagen + avonden
€ 0.00,-
Inschrijven

Aan deze cursus zitten geen kosten verbonden.

Subsidie Aanvraag

Wat zijn de subsidiemogelijkheden?

Wat zijn de subsidie- mogelijkheden?

Is uw bedrijf aangesloten bij opleidingsfonds OOM of A+O Metalektro? Dan kan uw werkgever vaak een vergoeding ontvangen. Wilt u weten welke subsidie dit is? Laat uw werkgever contact met ons opnemen. Wij zoeken het graag voor jullie uit.

Contact