OBM Midden Nederland

Blended Learning: wat is het precies?

We schreven al eerder over de mogelijkheden van het digitale onderwijs. Een daarvan is Blended Learning.

Wat is Blended Learning precies?
Blended Learning is een mix van verschillende leervormen, zoals klassikale training en e-learning, die we overkoepelend de term Blended Learning noemen. Blended Learning bestaat uit klassikale training of e-learning modules, webinars, whitepapers, YouTube-filmpjes, kennisbijeenkomsten en één op één coaching sessies.

Toepassingen van Blended Learning in de praktijk

OBM Midden Nederland en ROC Midden Nederland maken momenteel gebruik van verschillende vormen van Blended Learning. Door de omstandigheden hebben wij in een rap tempo de mogelijkheden van Blended Learning ontdekt. Zo geven wij online lessen, houden we online examens en kunnen de studenten 1 op 1 videobellen met hun leraren. De toepassingen van Blended Learning in de praktijk verschillen per opleiding. Momenteel maken we voornamelijk gebruik van de elektronische leeromgeving Blackboard, waar studenten lesstof, instructiefilmpjes en toetsen vinden. Daarnaast kan een student thuis een test doen om te controleren of hij/ zij de lesstof beheerst. Ook zijn er op YouTube verschillende instructiefilmpjes te vinden van experts over een grote range aan onderwerpen die regelmatig worden regelmatig gebruikt in lessen.

Blended Learning in de toekomst

“Om Blended Learning kom je niet heen. Met Blended Learning kan je goed inspelen op de diversiteit van leerbehoeftes van studenten. Dan gaat het niet alleen om tekst, maar ook om beeld (2D en 3D) en geluid. Je kunt de lesstof veel beter afstemmen op de studenten en nog beter aansluiting bij de (digitale) belevingswereld van de studenten. Maar laten we vooral niet vergeten dat afwisseling belangrijk is en dat af en toe een klassikale les met een docent ook blended is,” aldus Afdelingsmanager Werktuigbouwkunde Patrick Baas. “Een onderwijsinstelling staat niet los van de maatschappij en zal mee moeten bewegen. Daar is men zich bij ROC Midden Nederland goed van bewust. Onderwijskundige ontwikkelingen Blended Learning is daarbij een belangrijke component.”

Voordelen blended learning

  1. Betrokkenheid bij de lesstof en de opleiding

Het is wetenschappelijk bewezen dat studenten hun interesse beter vasthouden als ze verschillende soorten content te zien krijgen. Door het gebruik van verschillende soorten content is het voor een student eenvoudiger om zijn interesse en focus vast te houden én neemt de student de leerstof beter op.

  1. Stap af van de klassieke manier van leren

Iedereen heeft zijn/ haar eigen manier van leren. Hierom is het aan te raden om (deels) af te stappen van de klassikale methode. Door de combinatie die aanwezig is binnen Blended Learning, komen de verschillende leermethoden veel beter tot zijn recht. Je kunt als student zelf bepalen welke leermethode het beste bij jou past en kunt zo het optimale leerrendement behalen.

  1. Het lesmateriaal kan perfect afgestemd worden op de leerling

Blended Learning geeft docenten en studenten veel meer flexibiliteit. Door het online aspect kunnen docenten – door middel van rapportages – eenvoudig zien hoe de studenten met de lesstof omgaan. Werkt een quiz niet optimaal? Dan kan de docent de quiz vervangen door een afbeelding, infographic of stukje tekst. Hij of zij kan net zo lang variëren totdat de stof wél goed beklijft bij de leerlingen.

  1. Verbetering feedback

In een online omgeving zijn resultaten meetbaar. Hierdoor is er snel een overzicht waar studenten vastlopen of moeite mee hebben. Hierdoor wordt het feedbackproces actiever, omdat er snel en gemakkelijk op ingehaakt kan worden.

  1. Studenten leren sneller en makkelijker

Studenten leren beter van gesproken tekst in combinatie met afbeeldingen dan van visuele of auditieve informatie alleen. Daarnaast leren studenten beter wanneer woorden en beelden die over hetzelfde gaan op hetzelfde moment worden genoemd of weergegeven.

OBM Midden Nederland is momenteel samen met ROC Midden Nederland bezig met het onderzoeken naar de mogelijkheden van Blended Learning. Wat heeft het ons te bieden in de toekomst?

Gepubliceerd op 29 mei 2020