LEAN experttraining

Stichting OBM NOORD

REMINDER !!

U kunt nog subsidie praktijkleren schooljaar 2022 / 2023 aanvragen tot en met 15 september 17:00 uur !!

Biedt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aan zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Dan kunt u gebruik maken van de Subsidieregeling praktijkleren.

De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

Vanaf 2 juni 9.00 uur tot en met 15 september 17.00 uur kunt u subsidie aanvragen voor de praktijkplaatsen voor het schooljaar 2022/2023. Via de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u de Subsidieregeling praktijkleren worden aangevraagd

Gepubliceerd op 31 mei 2023